Samorząd Uczniowski

OPIEKUNOWIE:

mgr Jolanta Skrzyszewska

mgr Roman Rzadkowski

SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

ROK SZKOLNY 2022/2023

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Uczniowskiego Amelia Mączka, klasa 3TER

Z-ca Przewodniczącej Zarządu Samorządu Uczniowskiego Adrian Wąs, klasa 2TF

Z-czyni Przewodniczącej Zarządu Samorządu Uczniowskiego Weronika Karczewska, klasa 3TF

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego  Aurelia Wilczyńska, klasa 4TF

Członek Samorządu Uczniowskiego  Natalia Chojnacka, klasa 3TER

Członek Samorządu Uczniowskiego Oskar Hurny, klasa 1TG

ROK SZKOLNY 2021/2022

Przewodniczący/a Mateusz Piotrowski, klasa 3TER – Weronika Grondys , klasa 3TGF

Z-ca Aurelia Wilczyńska, klasa 3TF 

Z-ca Szymon Feduniewicz, klasa 3TGF 

Skarbniczka Amelia Mączka, klasa 2TER 

Członkinie Dominika Kwiring, klasa 3TEG – Natalia Chojnacka, klasa 3TER 

Członek Adrian Wąs, klasa 1TF

Skip to content