Samorząd Uczniowski

OPIEKUNOWIE:

mgr Jolanta Skrzyszewska

mgr Roman Rzadkowski

SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Uczniowskiego Amelia Mączka

Z-ca Przewodniczącej Zarządu Samorządu Uczniowskiego Adrian Wąs

Z-ca Przewodniczącej Zarządu Samorządu Uczniowskiego Weronika Karczewska

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego  Aurelia Wilczyńska

Członek Samorządu Uczniowskiego  Natalia Chojnacka

Członek Samorządu Uczniowskiego Oskar Hurny