Samorząd Uczniowski

OPIEKUNOWIE:

mgr Agnieszka Jabrzemska

mgr Klaudia Kacy

 mgr Andrzej Matląg

SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Uczniowskiego Kinga Adamska

Z-ca Przewodniczącej Zarządu Samorządu Uczniowskiego Ania Chałupczyńska

Z-ca Przewodniczącej Zarządu Samorządu Uczniowskiego Magdalena Markiewicz

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego  Wanessa Kulpa

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego  Julia Skrynetska

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego Karolina Dubińska

Font Resize
Contrast