Twój Głos w UE – szanse i wyzwania Młodzieży we współczesnej Europie

Wspólnie z Kuratorium Oświaty w Opolu i ZSO Kluczbork zorganizowaliśmy w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2024 w województwie opolskim wydarzenie „Twój Głos w UE – szanse i wyzwania Młodzieży we współczesnej Europie”, na którym gościliśmy Opolskiego Wicekuratora Oświaty – Pana Marka Leśniaka.

W trakcie wydarzenia odbył się Euroquiz online o  funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego, pokaz debaty oksfordzkiej, a także prezentacja działań uczniów z powiatu kluczborskiego w Programie Erasmus+ – sektor Edukacja szkolna oraz sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Uczniowie mieli okazję porozmawiać w sesji Q&A z Danuta Jazłowiecka – posłanką na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, byłą senator RP i deputowaną do Parlamentu Europejskiego. Prelegentami byli m.in. dr Błażej Choroś z UO oraz Marcin Skocz ze stowarzyszenia Sempere Avanti z Wrocławia.

Organizatorami wydarzenia byli: Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus i Europejskiego Korpusu Solidarności w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z ZSO Kluczbork i Zespół Szkół  Nr 1 w Kluczborku

Skip to content