PRACODAWCA

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO określona jest w Załączniku nr 2 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – pobierz tutaj.

KODEKS PRACY – PRACOWNICY MŁODOCIANI – część kodeksu pracy dotycząca zatrudnianiu młodocianych – pobierz tutaj.

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Kluczborku – prowadzi kształcenie uczniów w zawodach:

REFUNDACJA wynagrodzeń pracowników młodocianych – pobierz tutaj informację.


Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Adam Patelski – pokój 5 (parter)
tel. 77 418 25 46
email: apatelski@zs1kluczbork.pl

Skip to content